خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اخلاق

 پرسشنامه بررسی سطح اخلاقی بودن اقدامات در سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی سطح اخلاقی بودن اقدامات در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  5   نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق در سازمان

 پرسشنامه اخلاق در سازمان   هدف پرسشنامه : سنجش رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی

پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی   هدف پرسشنامه : ارزیابی کدهای اخلاقی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش های کاری

 پرسشنامه ارزش های کاری   هدف پرسشنامه : سنجش اهمیت ارزش های مرتبط با کار.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده است.   تعداد سوالات:  27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی

 پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی ایدئولوژی اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انحرافات اخلاقی

 پرسشنامه انحرافات اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انحرافات اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه انحرافات اخلاقی دارای  ۳۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.     روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اسلامی کار

 پرسشنامه اخلاق اسلامی کار   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها در زمینه اخلاق اسلامی کار.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی جو اخلاقی در سازمان

 پرسشنامه بررسی جو اخلاقی در سازمان هدف پرسشنامه : بررسی جو اخلاقی در سازمان. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش های شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی   هدف پرسشنامه : تعیین ارزش هایی که برای هر فرد بیشترین اهمیت را دارند.   نحوه تکمیل : : در پرسشنامه زیر، 16 جمله بیان شده است. با توجه به مقیاس زیر 0 (مهم نمی‌باشد) تا 100 (بسیار مهم می‌باشد)، اهمیت هر کدام از جملات را مشخص کنید. مهم نمی‌باشد    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    بسیار مهم می‌باشد   توضیحات : سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کاری

 پرسشنامه اخلاق کاری   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی اخلاق کاری می‌باشد.   نحوه تکمیل : جملات زیر را مطالعه کنید و بر روی مقیاس، عددی که به بهترین شکل وضعیت شما را توصیف می‌کند علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایشات اخلاقی

 پرسشنامه گرایشات اخلاقی   هدف پرسشنامه : تعیین گرایشات اخلاقی افراد.   نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر را می‌توان به دو روش کامل کرد. در مورد هر گزینه فکر کنید و گزینه ای که به بهترین شکل احساسات شما را بیان می‌کنند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی

پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی   هدف پرسشنامه : در این پرسشنامه، ضریب هوشی افراد در زمینه موضوعات اخلاقی موررد ارزیابی قرار می گیرد.   نحوه تکمیل : عبارات ذیل را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس داده شده، گزینه ای را که بهتر درباره شما صدق می‌کند، انتخاب نمایید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معنویت در کار 2

 پرسشنامه معنویت در کار 2   هدف پرسشنامه : بررسی فرهنگ سازمان به عنوان مبنایی برای معنویت در کار.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  25   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه معنویت در کار

 پرسشنامه معنویت در کار   هدف پرسشنامه : بررسی میزان معنویت در کار. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

 پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت   هدف پرسشنامه : پرسشنامه مذکور میزان گرایش به معنویت را در افراد مورد سنجش قرار می‌دهد. چارچوب اصلی این پرسشنامه استاندارد متعلق به Robert Cloninger از روانشناسان دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب مشهور Feeling Good: The Science of Well-Being با عنوان “how spiritual are you “است. لیکن سوالات پرسشنامه با توجه به چهارچوبِ معنویتِ اسلامی در مقاله¬ی (منبع : مقیمی و همکاران، 1386) مورد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش معنوی

 پرسشنامه هوش معنوی   هدف پرسشنامه : بررسی هوش معنوی در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش فرهنگی 2

پرسشنامه هوش فرهنگی 2   هدف پرسشنامه : بررسی هوش فرهنگی افراد.   نحوه تکمیل : هنگامی که شما در موقعیت هائی قرار دارید که دارای تنوع فرهنگی می‌باشند، کدامیک از جملات “الف” یا “ب” به بهترین شکل وضعیت شما را توصیف می‌کند؟ (بخش اول)   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش فرهنگی

 پرسشنامه هوش فرهنگی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف هوش فرهنگی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  19   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع   هدف پرسشنامه :تعیین ضریب تنوّع.   نحوه تکمیل : در مقابل جملات صحیح T و در مقابل جملات غلط F قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  9   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »