خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت خدمات 2

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان     هدف پرسشنامه  : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »