خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

 پرسشنامه یادگیری مشارکتی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان وجود فضای یادگیری مشارکتی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  13  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »