خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت به بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت دارای ۵ سوال است و …

ادامه مطلب »