خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه گرایش بازار (3)

پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار   نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 37   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایش بازار (1)

 پرسشنامه گرایش بازار   هدف پرسشنامه  : بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 26   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »