خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه گرایش بازار

پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش بازار دارای ۳۷ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی پرسشنامه گرایش بازار …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرایش بازار

 پرسشنامه گرایش بازار هدف پرسشنامه  : بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گرایش بازار دارای ۲۶ سوال است.   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی: برای هر گزینه …

ادامه مطلب »