خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت وب سایت

پرسشنامه کیفیت وب سایت   هدف: ارزیابی کیفیت وب سایت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کیفیت وب سایت دارای ۵۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و …

ادامه مطلب »