خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی   هدف پرسشنامه : بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان. نحوه تکمیل :  نظر خود را درباره هر یک از موارد مطرح شده در این پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »