خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 2

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 2   هدف پرسشنامه : بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از موارد مطرح شده در این پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  69   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری   هدف پرسشنامه : بررسی کیفیت زندگی کاری در سازمان.   نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  84   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »