خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک   هدف پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک : ارزیابی کیفیت سیستم های درآمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »