خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان   هدف : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 47   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »