خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۶ سوال و نوع …

ادامه مطلب »