خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت

پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در استفاده از اینترنت دارید، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »