خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »