خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک

 پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی نگرش ها در زمینه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه پیامدهای برنامه‌ریزی استراتژیک دارای  ۸ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »