خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر     هدف پرسشنامه : بررسی چگونگی پاسخ سازمان به تغییر (ویژگی‌های سازمانی با قابلیت پیکربندی مجدد).   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : …

ادامه مطلب »