خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس

 پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس   هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های شخصی پلیس.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »