خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ویژگی های رهبر

پرسشنامه ویژگی های رهبر   هدف پرسشنامه :بررسی وجود ویژگی های رهبر در فرد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »