خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی رهبر

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی رهبر   هدف پرسشنامه :  بررسی ارتباط بین عزت نفس رهبر، کفایت نفس، خودشیفتگی و کمال گرایی رهبر.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و 2 گزینه ای  شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  92 …

ادامه مطلب »