خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ویژگیهای روان سنجی مهارتهای مدیریتی

پرسشنامه ویژگیهای روان سنجی مهارتهای مدیریتی      هدف پرسشنامه :  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی.   نحوه تکمیل :میزان وجود هز یک از توانائی های زیر را در مدیر خود با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »