خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه وفاداری مشتری

 پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری   هدف پرسشنامه : بررسی وفاداری مشتری   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »