خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 12   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »