خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه   هدف: بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از وظایف زیر را توسط کتابدار مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار …

ادامه مطلب »