خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا

پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا   هدف پرسشنامه : تعیین هوش‌های چندگانه در رهبری نحوه تکمیل : میزان وجود هریک از هوش‌های زیر را در وجود خود مشخص کنید   توضیحات :سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »