خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش معنوی

 پرسشنامه هوش معنوی   هدف پرسشنامه : بررسی هوش معنوی در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »