خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش فرهنگی 2

پرسشنامه هوش فرهنگی 2   هدف پرسشنامه : بررسی هوش فرهنگی افراد.   نحوه تکمیل : هنگامی که شما در موقعیت هائی قرار دارید که دارای تنوع فرهنگی می‌باشند، کدامیک از جملات “الف” یا “ب” به بهترین شکل وضعیت شما را توصیف می‌کند؟ (بخش اول)   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »