خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش عاطفی 3

 پرسشنامه هوش عاطفی 3   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی عواطف یعنی ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، استفاده از عواطف و تنظیم عواطف می‌باشد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می پردازد.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر بیان کنید. 1= کاملاً مخالفم        2= مخالفم        3= نه موافقم، نه مخالفم 4= موافقم        5= کاملاً موافقم توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی …

ادامه مطلب »