خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول

پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول   هدف: هدف از این آزمون، ایجاد تمایز بین فعالیتهای ۶ گانه مدیریتی فایول می باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله مشخص کنید که آن جمله، کدام فعالیت مدریتی فایول را تشریح می کند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت …

ادامه مطلب »