خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی

 پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، شناسائی قدرت نیازهای رشد شخصی و ترجیح شما برای کار توانمند و غنی می‌باشد. هدف دیگر، ارزیابی امتیاز بالقوه انگیز شریک شغل یا مشاغل می‌باشد. هدف سوم، تعیین اینکه کدام ویژگی های اصلی شغل جهت بهبود امتیاز بالقوه انگیزش شغل باید بهبود یابند.   نحوه تکمیل : ما می دانیم با توجه به ترجیحات شغلی، افراد دارای …

ادامه مطلب »