خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها   هدف پرسشنامه  :  بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره نیاز به حضور اتحادیه ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 5   …

ادامه مطلب »