خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نیازهای مشتریان

 پرسشنامه نیازهای مشتریان هدف پرسشنامه  : بررسی نیازهای مشتریان به‌ منحصر به فرد بودن نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نیازهای مشتریان دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »