خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

 پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی ویژگی های مزایای سازمانی که به کارکنان ارائه می‌شود، می‌پردازد.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »