خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش های فرهنگی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی   هدف پرسشنامه : سنجش نگرش های فرهنگی در سازمان.   نحوه تکمیل : پرسشنامه زیر را با توجه به طیف تکمیل کنید. 1= کاملاً مخالفم        2= مخالفم        3= بی نظرم 4= موافقم         5= کاملاً موافقم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »