خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش‌ها نسبت به زمان

پرسشنامه نگرش‌ها نسبت به زمان   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد نسبت به زمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »