خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نقش تیم

 پرسشنامه نقش تیم   هدف پرسشنامه : معرفی نظریه بلبین در مورد نقش تیم و شناسائی نقش های ترجیح داده شده توسط تیم شما.   نحوه تکمیل :  پرسشنامه زیر را کامل کنید. برای هر بخش، 10 امتیاز در نظر بگیرید. این 10 امتیاز را بین جملات هر بخش با توجه به نظر خودتان توزیع کنید.   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »