خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه   هدف پرسشنامه : بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه دارای ۶ …

ادامه مطلب »