خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات را از دیدگاه کارکنان بررسی می‌کند.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »