خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »