خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

 پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: در این پرسشنامه، ابعاد مختلف موثر بر موفقیت مدیر کیفیت ارائه شده است. میزانی که مدیر کیفیت در سازمان شما دارای ویژگی های زیر است را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »