خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه

پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه هدف: بررسی موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه. نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه دارای ۱۷ …

ادامه مطلب »