خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت

پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت   هدف پرسشنامه :  بررسی موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت در سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، مشخص کنید هر یک از موارد زیر تا چه اندازه در محل کار شما وجود دارد؟   توضیحات :   سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد …

ادامه مطلب »