خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین

پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین   هدف: بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موانع زیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »