خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع : شناسایی موانع بالقوه در اجرای مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را در ممانعت از اجرای مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید.  سوالات پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »