خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها

پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها   هدف: ارزیابی مهارت‌های کتابدار.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌های زیر را در کتابدار تعیین کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها دارای ۲۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »