خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ممیزی منابع انسانی

 پرسشنامه ممیزی منابع انسانی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان برخورداری سازمان از هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  23   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »