خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار   هدف پرسشنامه : بررسی ملزومات عملکرد کسب و کار.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »