خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد هدف پرسشنامه : بررسی اثربخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، مشخص کنید که مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان چگونه می‌باشد؟   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »