خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

 پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   …

ادامه مطلب »