خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان   هدف: تعیین میزان اهمیت معیارهای موفقیت سازمان.   نحوه تکمیل: میزان استفاده از هر یک از عوامل زیر را در تعیین موفقیت سازمان مشخص کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  15 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا …

ادامه مطلب »