خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مصاحبه های گروهی

 پرسشنامه مصاحبه های گروهی هدف پرسشنامه : بررسی ادراک افراد از مصاحبه های گروهی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »