خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مشتری گرایی

 پرسشنامه مشتری گرایی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه مشتری گرایی دارای ۲۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »