خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مشتری گرایی

 پرسشنامه مشتری گرایی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 21   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »